Desna Misao

14 ÐÐ, 2011

Конструкција нових националних идентитета на просторима Војводине и Црне Горе

Kulturna politika — Аутор desnamisao @ 18:24

Пише: Милан Дамјанац

 

 

 

Непостојање јединственог српског културног обрасца слаби српски национални идентитет. Стога је могуће унутар једног народа који живи на простору две политичке јединице, конструисати две нације. Овакав случај није непознат- узмимо само пример стварања сепаратне аутријске нације у односу на немачку. Такође, могућ је покушај деконструкције нације, а затим конструкције сепаратних народа. Чини се да су најутемељеније управо оне теорије које народ дефинишу као скуп различитих племена и етничких група, које имају заједнички језик, културу и историјско памћење.
Нација се, пак, надовезује на појам народа – мада не нужно. Она свакако црпи историју и континуитет народног историјског постојања, мада се не мора нужно односити на један народ. Нација представља посебну целину и идентитет који се намеће као јединство циљева и тежњи једног или више народа који живи на неком простору и дели сличну културу и историју. Нација се може произвести као целина која настаје природно, као целина која „израста“ из народа, што представља појам националне државе. Уколико нација проистекне из једног народа као целине или на једном делу територије тог народа, њено национално осећање неће бити ограничено политичком јединицом, већ ће се сваки припадник народа који чини нацију сматрати неотуђивим делом те нације ма где живео. Припаднике овако схваћене нације веже заједничко етничко порекло, али понајвише, поред народног језика, културе и историјског сећања, јединствен национални идентитет и сличност различитих културних аспеката, затим солидарност и осећање повезаности са другим припадницима исте нације. Стабилност државе коју чини овако схваћена нација зависи од успоставе патриотизма у свим деловима земље и у свим етничким групама које са њом живе, не поричући њихове посебности.

„Војвођански“ идентитет као пример стварања „грађанистичке“ нацијеСа друге стране, постоји и грађанистички концепт нације који се заснива на кровном националном идентитету који настаје у посебној политичкој јединици и намеће се свим становницима државе. Држављанство се изједначава са националношћу, а кровни идентитет обезбеђује успешно наметање културног идентитетског обрасца различитим народима који живе на простору новоосноване нације. Северна српска покрајина Војводина представља пример покушаја конструкције националног идентитета грађанистичке нације. Овако схваћена „нација“ у настајању има за задатак да наметне термин „војвођани“ као идентификациону ознаку и кровни идентитет разнородним народима који живе у овој српској покрајини, те би тако сви становници тог дела земље, ма колико подељени и разнородни били, временом представљали све више целину за себе. Створиће се осећај јединства и солидарности, што ће изродити снажне сепаратистичке тежње. Предуслови тога јесу специфичне културне особености које „војвођани“ непрестано истичу у први план последњих шездесет година. Фактичко отцепљење од Србије представљаће само финални део прилично сложеног процеса конструкције националног идентитета, на који владајућа српска политичка елита не обраћа пажњу.
Важно је схватити да је појам нације конструкција у далеко већој мери од појма народа, а сваку је конструкцију могуће деконструисати. Такви покушаји су управо усмерени против српске нације. На делу је темељна деконструкција српске нације и српског националног идентитета са циљем да се његови домети сведу на један део популације тренутне српске државе (и искључе читаве области попут Војводине у којој живи јасна већина Срба) а из њеног темеља одстране сви елементи који могу довести до реконструкције првобитних постулата и идентитетских образаца српске нације.

Мултикултуралност и толеранција, на коју се војвођански политичари позивају, мора се посматрати из угла комунистичке флоскуле о “братству и јединству ” различитих народа и народности. За сваку је похвалу мирољубива коегзистенција различитих етничких група на простору АП Војводине, међутим, уколико се заиста ради о правој мултикултуралности, не видим разлог постојања аутономије Срба и осталих националних заједница од остатка Србије. Уколико се сва права националних заједница поштују, чему онда аутономија и за 65% Срба који у Војводини живе? Стално се истиче да ” војвођани желе аутономију”. Да ли то значи да грађане Србије који живе на територији аутономне покрајине Војводина не смемо звати Србима, зато што то нису, и зато што бисмо им тиме кршили основна људска права, али их смемо и морамо звати “војвођанима “. Видели смо да се у овом термину не крије само назив за грађане који живе на том простору већ и одређени културни образац којим се истичу непомирљиве разлике АП Војводине у односу на остатак Србије. Сада је већ уобичајено рећи да “војвођани траже… “, ”војвођани очекују…”, чиме се на мала врата уводи нов национални идентитет који почива на миту о европским културним вредностима које, наводно, Војводина поседује. Војвођански идентитет се, дакле, представља као европски идентитет у малом, док се иза тога крије грађанистички концепт конструкције нове нације који не негира посебност народа који живе на простору покрајине, али им намеће јединствени идентитет, културу и тежње.

„Црногорски“ идентитет као пример конструкције новог народа и националне државе

Црногорска нација се гради на основу културног обрасца који прихвата културолошке варијетете у оквиру српског народа на простору Црне Горе као народне. „Црногорска“ елита покушава да створи нов народ негативним одређењем у односу на народ порекла. Темељна грешка која се „конструкторима“ поткрала јесте неразумевање разлике између нације и народа. Било jе сасвим довољно истрајати на покушају стварања нове нације, и дуговечније; покушај стварања новог народа је скуп, неисплатљив и краткорочан пројекат, пошто захтева намерно прећуткивање одређених историјских чињеница, узурпацију културне баштине, истрајност на доказивању различитог етничког порекла и присвајање језика. Јасно је да у Црној Гори живи српски народ; да је већи део племена настао након Косовског боја и пропасти српске државе. Наиме, мноштво српских исељеника населило се у Црној Гори, у којој су већ тада живели Срби. Сви црногорски владари изјашњавали су се као Срби, православне владике нису криле свој српски идентитет, а народ је поносно истицао своје српске корене. Косовски завет је био изузетно снажан у Црној Гори, Обилићев подвиг светао пример јуначког живота а уједињење и ослобођење српских земаља јасан и непомућен циљ. Стога је Црна Гора прозвана „српском Спартом“. Петар II Петровић Његош је један од најзначајнијих утемељивача српског националног идентитета и националног осећања. Примера ради, у Законику књаза Данила установљеног 1855. године пише да у Црној Гори „нема никакве друге народности до једине српске“.

Када се говори о негативном одређењу црногорског народа у односу на српски, мисли се на успостављање момента одношења у односу на који се ствара нов национални идентитет. Како би се створио сепаратни идентитет, мора се примарни прогласити за лажни или наметнути. Стога је од суштинске важности инсистирати на тези да су „Србијанци окупирали Црногорце 1918. године“ и да сва зла црногорцима долазе из београдске кухиње. Овакав културни модел одношења пропагиран је путем медија јавног информисања, те и кроз црногорску филмографију. У извесним филмским остварењима сниманим након 2000. године суштински је важно приметити тумачење новије историје по којој је Црна Гора „била талац политике Слободана Милошевића који окупира Црну Гору“ и младе црногорце користи у својој наводној ратној кампањи деведесетих година. Стварање мржње према објекту одношења јесте од суштинске важности за стварање новог народа. Ради се дакле, о самообмањивању, или, правилније речено- самопревредновању суштине и идентитета.
Како би се стварање народа и касније, нације и националне државе, која из њега проистиче, довршило, било је неопходно ново тумачење историјских догађаја и преименовање језика. Са друге стране, да се црногорска елита одлучила на стварање црногорске нације не утичући на превредновање (или, ако хоћете, асимилацију) српског народа у црногорски народ, вероватно би имала далеко већег ефекта. Промена би спорија али дуготрајнија, као што европски примери и потврђују, узурпација целокупне културе и језика не би била неопходна- а моменат одношења би био неопходан само до одређене границе, односно, суштина тако створене нације није искључиво у рату култура и рату за историјско наслеђе и памћење, док је у супротном случају неопходно новостворени народ константно држати у приправности, и диференцирати га у што већој мери у односу на народ порекла. На тај начин мржња према Другом постаје основа новог идентитета (мржња проистиче из страха од нестанка крхког новог идентитета). Стога би, дугорочно гледано, заснивање црногорске нације на грађанистичком принципу и одвојеном политичком ентитету био успешнији процес који би нанео више штете српском националном бићу, пошто би у свој корпус укључио све грађане Црне Горе. Овако, идентитетска конструкција је исувише нападна и вештачка, одржава је медијска и образовна машинерија која лако може променити смер деловања у зависности од глобалних дешавања. Верујем да разлог за одабир оваквог путa у стварању тзв. црногорске нације упућује на исправност закључка колико се заправо на простору Балкана слабо схвата разлика између нације и народа. Не смеју нас заварати јавни иступи црногорске политичке елите која тврди да је Црна Гора грађанска држава и да не негира права ни једној народу који у њој живи. Без обзира на конкретну дефиницију устројства црногорске државе (мисли се на њену званичну дефиницију- да ли је у питању држава свих народа који у њој живе, тј.грађана или држава свих црногораца и осталих грађана), потпуно је јасно да се све чини не би ли се створила национална држава. Тренутно јавно позиционирање Црне Горе као грађанске, односно, њено неутрално позиционирање у односу на идентитетске обрасце који у њој увелико делују и сукобљавају се има за циљ припрему за касније репозиционирање. Дакле, неутрално позиционирање црногорске државе јесте део развојног процеса. У питању је прелазна фаза ка прихватању супротног идентитетског конструкта у односу на онај који је у почетку одбачен као неодговарајући или спољашњи (у овом случају, српски).

Како би се створио нови народ, неопходна је узурпација културе народа из којег нови народ проистиче. Зато се испоставља као проблем евентуални захтев Срба у Црној Гори за добијање статуса мањинског народа: сваки мањински народ има право да штити и баштини своју културу, обичаје, језик и историју. А сва обележја народа која би Срби желели да заштите у Црној Гори већ су узурпирана од стране тзв. црногорског народа. Култура, историја и говор Срба у Црној Гори није више део српског, већ црногорског идентитетског корпуса, и зато је проблематичан захтев за његовом заштитом. Наиме, црногорска култура је култура Срба у Црној Гори „прочишћена“ од српских националних елемената и српског имена. Црногорска историја је историја Срба у Црној Гори „прочишћена“ од чињеница који је могу повезати са српском историјом, црногорски музички инструменти јесу инструменти Срба у Црној Гори (нпр. гусле). Једина дозвољена права за српску националну мањину била би заштита права на србијански варијетет српског културног и националног идентитета, што је у склопу свеобухватне стратегије да се српски идентитет сведе на шумадијски, те да се из српског корпуса искључе сви Срби ван граница Србије (без Војводине, у којој је на делу стварање војвођанског идентитета, који смо већ споменули). У будућности, Србима предстоји тешка и неизвесна борба- борба за наслеђе.

Значајне личности из српског националног корпуса које заузимају значајна места у културном и националном идентитету Срба, преименоване су у црногорске. Тако се, на пример, владика Петар II Петровић Његош проглашава значајном личношћу црногорске културе, а његово најпознатије дело „Горски вијенац“ преводи на тзв. црногорски језик. Краљ Никола Петровић наједном постаје етнички црногорац иако је сам јасно стављао до знања да је Србин. Дела и одлуке познатих Срба из Црне Горе се систематски лишавају примеса српског националног идентитета, било прећуткивањем и заташкавањем, било несувислим оправдањима њихових „тренутних заблуда“.

Улога и корени конструисања новог језика и нове цркве у Црној Гори као предуслов конституисања новог народа

Што се тиче канонски непризнате тзв. Црногорске православне цркве, ситуација је и више него јасна – и она је у служби стварања новог народа. Циљ јесте стварање посебног народа, и стога, стварање народне, црногорске цркве која нема српске карактеристике била је логична одлука. Наиме, ради се о политици културног геноцида, која се спроводи и на Косову, на коме се затиру трагови српске културе а преостала културна баштина се присваја. Великодостојници тзв. ЦПЦ захтевају да Српска православна црква уступи тој непризнатој и несумњиво, политичкој творевини, српске манастире. Ради се о јачању народне кохезије путем народне цркве. ЦПЦ има управо ту улогу- главног духовног ујединитеља новог „црногорског“ народа. Корене успостављања тзв. „Црногорске православне цркве“ проналазимо у Штедимлијиним радовима, те се заправо може са сигурношћу рећи да је Штедимлија несумњиво први идеолог стварања сепаратне цркве. Писао је да је светосавље идеологија „супротстављена еуропској цивилизацији“ и покушао да направи отклон од ње. Улога коју додељује новој цркви управо је кохезиона и идентитетски примарна што се лако уочава ако обратимо пажњу на тезе које је Савић Марковић Штедимлија записао у својој књизи под насловом „Основи црногорског национализма“: „Ко да сједини и измири племена? Ко да их окупи на једно и да концентрише њихов отпор Турцима, кад она не признају никога и не покоравају се никоме? – Ипак, она су признавала над собом једног поглавара, била му „одана и послушна“, поштовала га и цијенила, али он над њима није имао никакве свјетовне власти, нити је могао да их ма на шта присили. Ко је то био? – Била је то црква! Црногорска народна црква. Црква и црквени поглавар били су поштовани од свих Црногораца без разлике којем су племену припадали. Али, каква је то црква била? Је ли имала сличности са оном средњевјековном српском црквом? Која је њена улога у Црној Гори била? Какве методе? Каква власт?“ . Из приложеног се види да Штедимлија покушава да теоријски разради питање друштвеног утицаја православне народне српске цркве у Црној Гори и разлоге њене успешности. Међутим, Штедимлија намерно прећуткује да је за време турске окупације у Црној Гори деловала православна црква која је тежила континуитету са Српском православном црквом и Пећком патријаршијом. Православна црква у Црној Гори и њени свештеници су кроз читаву историју имали искључиво српски национални карактер.

Питање језика је, можда, још комплексније питање које захтева опширан одговор, но ми ћемо га само успутно споменути. Језик је главно обележје народа, али не нужно и нације. На пример, ваља имати у виду да америчка, аустралијска, аустријска нација постоје иако говоре туђим језиком. Међутим, као што смо већ утврдили, пошто је у питању стварање новог народа, неопходно је и стварање новог језика, те је тако извршена узурпација српског језика коме је промењен назив. Сада се правила и нека слова српског језика у Црној Гори незнатно мењају како би се оправдало стварање новог језика. Наравно, тако нешто је потпуно ненаучно, и то може потврдити сваки лингвиста. Стварање новог језика је чисто политички потез у служби стварања новог народа. Ако се овакав нови језик схвати у контексту стварања новог националног идентитета, јасно је да је циљ што већа неразумљивост између Срба и црногораца. Дакле, језик служи да се што мање разумемо- како бисмо се што лакше дезинтегрисали.

Корени покушаја да се црногорски народ издвоји из српског корпуса налазе се у деловању Секуле Дрљевића и горепоменутог Савића Марковића Штедимлије, сарадника усташког и фашистичког режима. Међутим, управо је у титоизму дошло до неспутаног и озбиљног покретања тзв. Црногорског питања, након објављивања текста “О Црногорском националном питању” у листу Борба, аутора Милована Ђиласа. На овом примеру видимо идеолошке корене новог „црногорског“ идентитета. У односу на Штедимлију, Ђилас је био далеко скромнији – његов циљ није била изградња новог народа већ нације, као што и сам признаје, рекавши да је „…извршио…образлагања црногорске нације…ни тада нијесам мислио да Црногорци нијесу Срби- варијетет српске народности…ми смо за то јер смо увјерени, знамо да црногорски народ, а он то хоће јер се осјећа, јер јесте нешто посебно, посебни другчји Срби од свих Срба“. Не треба да нас завара неопрезна употреба термина народа и нације у Ђиласовим говорима. Из наведеног цитата се јасно види циљ успоставе нове нације- црногорске нације. Слична права, у идентитетском смислу, на то има сваки део српског националног корпуса. Једнака права на стварање сепаратне нације има сваки део српског националног корпуса који је и мало културолошки различит у односу на остале делове, што представља опасност и претњу по српски идентитет. Наиме, ради се о томе да не постоји довољна национална кохезија Срба.

Закључак

Непостојање јединственог културног обрасца слаби српску нацију, тако да се културолошке разлике између Срба морају укључити у јединствен образац који се мора прихватити од стране свих припадника српске нације. Разлика између Срба у Црној Гори који баштине посебан варијетет српске културе у односу на друге Србе (нпр. у Републици Српкој или Шумадији) јесте постојање независне црногорске државе у прилично дугом периоду. Управо ће прекинута државност Црне Горе бити основни аргумет за осмишљавање неопходних предуслова који би створили нови национални конструкт и од Срба у Црној Гори (и старој Херцеговини која је њој присаједињена) начинили „Црногорце“.

Крајње је време да српска елита заузме јасан став о овом питању и доледно га спроводи. Ускоро ће у Црној Гори доћи до пописа становништва, а борба за смањење процента грађана који се изјашњавају као Срби јесте део прикривеног иденитетског рата. Уколико Србија не преузме одлучујућу улогу у решавању проблема Срба у Црној Гори веома брзо можемо бити суочени са асимилацијом великог броја Срба, што је недопустиво и представљало би пораз српске нације, политичке елите и државе Србије у целини.

http://www.slobodanjovanovic.org/2011/03/07/m-damjanac-konstrukcija-novih-nacionalnih-identiteta/
 

 

 


Коментари

 1. This brilliant idea is necessary just by the way
  ---
  Willingly I accept. The theme is interesting, I will take part in discussion. Together we can come to a right answer. intellectual movies best, anime best movies, best movies best 2000s movies

  Аутор BrandonCrunk — 14 СР2020, 23:08

 2. You are not right. Write to me in PM, we will talk.
  ---
  The authoritative message :), cognitively... boxing best movies, best robbery movies, best movies adventure best movies

  Аутор BrandonCrunk — 15 СР2020, 08:32

 3. Спасибо за совет
  ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ SEO
  http://bbs.yymlbb.com/home.php?mod=space&uid=3391 Result: использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.lk.in@gmail.com); использован никнейм "Earlehix"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://expert-shkola.pp.ua/user/EarleGaw/ Result: использован никнейм "EarleGaw"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован; BB-код в профиле запрещён;
  http://vareza.biz/member.php?u=605321 Result: ОШИБКА СЕРВЕРА (host vareza.biz); использованы данные системы самообучения; текстовая капча дешифрована; использован никнейм "EarleKix"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://yun.nbegame.com/shop/space-uid-29178.html Result: использованы данные системы самообучения; использован xas_near.txt ("Email" = yusta.sb.u.lk.in@gmail.com); использован никнейм "EarleKap"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://wowx.org/member.php?20670-Earlefruri Result: использованы данные системы самообучения; использован xas_near.txt ("skype name:" = Earlefruri); использован никнейм "Earlefruri"; ReCaptcha2 обработана (через сервис); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://xxx.dcxw.org/home.php?mod=space&uid=1138043 Result: использованы данные системы самообучения; использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.lk.in@gmail.com); использован никнейм "EarleAdorn"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://www.europeranch.com/ar/member.php?14730-EarleEvoms Активация ] Result: использованы данные системы самообучения; использован xas_near.txt ("гъсэ skype:" = EarleEvomsDJ); использован никнейм "EarleEvoms"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://maquinasdecoserjroman.es/component/users/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63779 Активация ] Result: использован никнейм "Earleamuth"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://tczevw.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9617 Result: использованы данные системы самообучения; использован никнейм "Earlevax"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://www.forex09.com/member.php?32069-Earlefloot Result: ОШИБКА СЕРВЕРА (host www.forex09.com); использованы данные системы самообучения; текстовая капча дешифрована; использован никнейм "Earlefloot"; ReCaptcha2 обработана (через сервис); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;

  Аутор Earlelor — 14 ÐÐ 2020, 18:37

 4. Спасибо за совет
  [url=https://aaaq.ru/cat/interesnyie-novosti/]магазин секс игрушек[/url]

  Аутор Kennethzomma — 14 ÐÐ 2020, 19:38

 5. Спасибо за совет
  [url=https://aist-d.ru/category/sotsialnaya-inzheneriya-si/]онлайн нлп[/url]
  http://61.222.153.86/home.php?mod=space&uid=79975 Result: использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.l.kin@gmail.com); использован никнейм "Michaelwaymn"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://awaker.info/home.php?mod=space&uid=998955 Result: использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.l.kin@gmail.com); использован никнейм "MichaelTuP"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  https://source-forum.com/member.php?action=profile&uid=2018 [ Активация ] Result: использованы данные системы самообучения; использован xas_near.txt ("skype-id:" = MichaelBewGW); использован никнейм "MichaelBew"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  https://gl-rpg.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2970 [ Активация ] Result: использованы данные системы самообучения; использован xas_near.txt ("jabber:" = yusta.sb.u.l.kin@gmail.com); использован никнейм "Michaellom"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://forum.settimanasudoku.it/member.php?121612-MichaelDam Result: использованы данные системы самообучения; текстовая капча дешифрована; использован никнейм "MichaelDam"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://barnbarista.com/chat/memberlist.php?mode=viewprofile&u=45395 Result: использованы данные системы самообучения; использован никнейм "MichaelTrany"; капча обработана; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://www.bybynail.com/home.php?mod=space&uid=211541 Result: использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.l.kin@gmail.com); использован никнейм "Michaelcap"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://bbs.pw-cn.com/home.php?mod=space&uid=835536 Result: использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.l.kin@gmail.com); использован никнейм "Michaeltaulp"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://www.mayyam.com/talk/member.php?622738-Michaelfluen Result: использованы данные системы самообучения; текстовая капча дешифрована; использован никнейм "Michaelfluen"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://www.525338.net/home.php?mod=space&uid=66372 Result: использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.l.kin@gmail.com); использован никнейм "Michaeldok"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;

  Аутор MichaelFrumn — 14 ÐÐ 2020, 20:35

 6. Спасибо за совет!
  [url=https://autorp.ru/category/fizika/]НОВОСТИ АВТОПРОМА[/url]
  http://21tian.net/space-uid-236359.html Result: использованы данные системы самообучения; использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.l.k.in@gmail.com); использован никнейм "Rodneydom"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://forumcini.net/member.php?u=47167 Result: использованы данные системы самообучения; использован никнейм "Rodneymog"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://202.51.128.183/forum/home.php?mod=space&uid=3820213 Result: использован xas_near.txt ("Email:" = yusta.sb.u.l.k.in@gmail.com); использован никнейм "RodneyLag"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://forum.ll2.ru/member.php?144668-RodneyVab Result: использованы данные системы самообучения; текстовая капча дешифрована; использован никнейм "RodneyVab"; зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;
  http://forum.totuldesprevideochat.ro/memberlist.php?mode=viewprofile&u=91487 Result: использованы данные системы самообучения; использован никнейм "RodneyDig"; капча обработана (XEvil); зарегистрировались 100% (включен режим только регистрации); профиль отредактирован;

  Аутор RodneyBruby — 14 ÐÐ 2020, 22:31

 7. Спасибо за совет!
  [url=https://bay.co.ua]Самоделки своими руками[/url]
  [url=https://bay.co.ua]Современные технологии[/url]

  Аутор Justinbaity — 14 ÐÐ 2020, 23:29

 8. Спасибо за совет [url=https://bellavistahotel.ru]фонари на солнечных батареях[/url]

  Аутор JasonTop — 15 ÐÐ 2020, 00:26

 9. Спасибо за совет!
  [url=https://cipherfunk.org/category/miss-bum-bum-brazilian-video/]Miss Bumbum 2016[/url]

  Аутор Jamesprobe — 15 ÐÐ 2020, 01:22

 10. Спасибо за совет
  [url=https://comintek.ru/category/sotsialnaya-inzheneriya-si/]социальная инженерия обучение[/url]

  Аутор NestorNub — 15 ÐÐ 2020, 02:21

 11. Спасибо за совет
  Компьютер месяца
  ремонт экрана
  РОБОТЫ И ДРОНЫ
  ЖЕЛЕЗО

  Аутор Timothyovabs — 15 ÐÐ 2020, 03:17

 12. Спасибо за совет
  Эротические клипы
  martina spier
  порноактриса биография
  thong bikini

  Аутор StuartNound — 15 ÐÐ 2020, 04:16

 13. Спасибо ща совет
  питание материнской платы

  Аутор RicardoTok — 15 ÐÐ 2020, 05:15

 14. Аутор CharlesSCalt — 15 ÐÐ 2020, 06:27

 15. Спасибо за совет металлоискатель для золота

  Аутор JamesWaw — 15 ÐÐ 2020, 07:44

 16. Спасибо за совет
  фотошоп уроки для начинающих пошагово

  Аутор KevinCaw — 15 ÐÐ 2020, 08:53

 17. Спасибо за совет
  лучшие металлоискатели

  Аутор Careymem — 15 ÐÐ 2020, 10:04

 18. bikini
  порноактриса лета
  as gatas do brasileirao
  КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ

  Аутор MatthewMuh — 15 ÐÐ 2020, 11:14

 19. Спасибо за совет
  самоделки своимируками

  Аутор WillardNop — 15 ÐÐ 2020, 12:25

 20. Спасибо за совет
  порно секс игрушки

  Аутор JamesDet — 15 ÐÐ 2020, 13:36

 21. Спасибо за совет
  АРБИТРАЖ ТРАФИКА

  Аутор GregoryHic — 15 ÐÐ 2020, 14:42

 22. Спасибо за совет
  LiveStream

  Аутор Samuelbeefe — 15 ÐÐ 2020, 15:54

 23. Спасибо за совет
  Обнаженные знаменитости

  Аутор RolandTript — 15 ÐÐ 2020, 17:04

 24. Спасибо за совет
  своими руками

  Аутор AaronNak — 15 ÐÐ 2020, 18:13

 25. Всем привет
  НОУТБУКИ

  Аутор LelandWhoda — 15 ÐÐ 2020, 19:24

 26. Спасибо за совет
  порноактрисы фото
  Bikini Wearing Models Clicking
  sheer bikini

  Аутор WarrenAlava — 15 ÐÐ 2020, 21:33

 27. Спасибо за совет!
  работа ежедневная в интернете

  Аутор JamesNer — 16 ÐÐ 2020, 00:47

 28. Спасибо за совет!
  ВСЕ XXX ФИЛЬМЫ

  Аутор Marvinpes — 16 ÐÐ 2020, 01:54

 29. Спасибо за совет
  АРБИТРАЖ ТРАФИКА

  Аутор Earlelor — 21 ÐÐ 2020, 06:50

 30. Спасибо за совет
  ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ

  Аутор Kennethzomma — 21 ÐÐ 2020, 08:05

 31. Спасибо за совет
  профайлинг личности

  Аутор MichaelFrumn — 21 ÐÐ 2020, 09:18

 32. Спасибо за совет
  ремонт экрана
  комплект солнечных батарей для дома
  МЕДИЦИНА
  Лучшие игры для PS

  Аутор Thomascrego — 21 ÐÐ 2020, 10:28

 33. Спасибо за совет!
  КРУТЫЕ САМОДЕЛКИ ДЛЯ ГАРАЖА/ДАЧИ/МАСТЕРСКОЙ СВОИМИ РУКАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

  Аутор Justinbaity — 24 ÐÐ 2020, 18:57

 34. Спасибо за совет
  солнечные батареи для частного дома

  Аутор JasonTop — 24 ÐÐ 2020, 19:49

 35. Спасибо за совет!
  Miss BumBum Brazil 2013

  Аутор Jamesprobe — 24 ÐÐ 2020, 20:35

 36. Спасибо за совет
  нлп

  Аутор NestorNub — 24 ÐÐ 2020, 21:23

 37. Спасибо за совет
  Водостойкий планшет
  Как поменять жесткий диск в PS4
  РОБОТЫ И ДРОНЫ
  Тест обзор видеорегистратора

  Аутор Timothyovabs — 24 ÐÐ 2020, 22:17

 38. Спасибо за совет
  CONTEST
  Musa do Corinthians
  похожие порноактрисы
  nano bikinis

  Аутор StuartNound — 24 ÐÐ 2020, 23:23

 39. Спасибо ща совет
  pro материнская плата

  Аутор RicardoTok — 25 ÐÐ 2020, 00:29

 40. Аутор CharlesSCalt — 25 ÐÐ 2020, 01:46

 41. Спасибо за совет металлоискатель гаррет

  Аутор JamesWaw — 25 ÐÐ 2020, 03:05

 42. Спасибо за совет
  купить металлоискатель бу

  Аутор Careymem — 25 ÐÐ 2020, 05:30

 43. gstring bikini
  порноактриса видео
  brasileirao FTV
  Эротические сцены

  Аутор MatthewMuh — 25 ÐÐ 2020, 06:43

 44. Спасибо за совет
  Советы

  Аутор WillardNop — 25 ÐÐ 2020, 07:56

 45. Спасибо за совет
  порно секс игрушки

  Аутор JamesDet — 25 ÐÐ 2020, 09:12

 46. Спасибо за совет
  АНАЛИТИКА

  Аутор GregoryHic — 25 ÐÐ 2020, 10:26

 47. Спасибо за совет
  SImodel

  Аутор Samuelbeefe — 25 ÐÐ 2020, 11:36

 48. Спасибо за совет
  [url=https://rockncook.ru/category/bikini-fashion/]Bikini fashion[/url]

  Аутор RolandTript — 25 ÐÐ 2020, 12:49

 49. Спасибо за совет
  Сделай и себе

  Аутор AaronNak — 25 ÐÐ 2020, 14:01

 50. Всем привет
  МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИИ

  Аутор LelandWhoda — 25 ÐÐ 2020, 15:17

 51. Спасибо за совет
  порноактрисы молодые
  Bikini Wearing Models Clicking
  nano bikinis

  Аутор WarrenAlava — 25 ÐÐ 2020, 17:38

 52. Спасибо за совет
  gostosas

  Аутор Robertskare — 25 ÐÐ 2020, 19:58

 53. Спасибо за совет!
  работа в интернете на дому с ежедневной

  Аутор JamesNer — 25 ÐÐ 2020, 21:08

 54. Спасибо за совет!
  ПОРНО ПАРОДИИ

  Аутор Marvinpes — 25 ÐÐ 2020, 22:20

 55. Спасибо за совет
  ПСИХОЛОГИЯ И ПРОФАЙЛИНГ

  Аутор Earlelor — 26 ÐÐ 2020, 16:13

 56. Спасибо за совет
  секс игрушки онлайн

  Аутор Kennethzomma — 26 ÐÐ 2020, 18:00

 57. Спасибо за совет
  профайлинг обучение

  Аутор MichaelFrumn — 26 ÐÐ 2020, 19:25

 58. Спасибо за совет
  Водостойкий планшет
  солнечные батареи датчики
  МЕДИЦИНА
  ЖЕЛЕЗО

  Аутор Thomascrego — 26 ÐÐ 2020, 20:49

 59. Спасибо за совет!
  МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИИ

  Аутор RodneyBruby — 26 ÐÐ 2020, 22:06

 60. Спасибо за совет!
  Крутая самоделка из ОБЫЧНОЙ БОЛГАРКИ. Сделай и себе это нужное и простое приспособление. Советы

  Аутор Justinbaity — 26 ÐÐ 2020, 23:19

 61. Спасибо за совет солнечные батареи для дома

  Аутор JasonTop — 27 ÐÐ 2020, 00:33

 62. Спасибо за совет!
  Silvercash Bikini Contest

  Аутор Jamesprobe — 27 ÐÐ 2020, 01:47

 63. Спасибо за совет
  профайлинг обучение

  Аутор NestorNub — 27 ÐÐ 2020, 03:01

 64. Спасибо за совет
  Водостойкий планшет
  Ремонт смартфона
  БИОТЕХНОЛОГИИ
  НОВОСТИ

  Аутор Timothyovabs — 27 ÐÐ 2020, 04:15

 65. Спасибо за совет
  ЭРОТИКА В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ
  gatas
  порноактрисы молодые
  mini bikinis

  Аутор StuartNound — 27 ÐÐ 2020, 05:27

 66. Спасибо ща совет
  питание материнской платы

  Аутор RicardoTok — 27 ÐÐ 2020, 06:40

 67. Аутор CharlesSCalt — 27 ÐÐ 2020, 08:05

 68. Спасибо за совет
  металлоискатель мд

  Аутор JamesWaw — 27 ÐÐ 2020, 09:31

 69. Спасибо за совет
  фотошоп с нуля уроки бесплатные

  Аутор KevinCaw — 27 ÐÐ 2020, 10:51

 70. sexy
  самая молодая порноактриса
  gatas do esporte
  ЭРОТИЧЕСКАЯ ДРАМА

  Аутор MatthewMuh — 27 ÐÐ 2020, 13:29

 71. Спасибо за совет
  Крутая идея

  Аутор WillardNop — 27 ÐÐ 2020, 14:47

 72. Спасибо за совет
  жесткий секс с игрушками

  Аутор JamesDet — 27 ÐÐ 2020, 16:06

 73. Спасибо за совет
  EMAIL MARKETING

  Аутор GregoryHic — 27 ÐÐ 2020, 17:25

 74. Спасибо за совет
  Glamour models

  Аутор Samuelbeefe — 27 ÐÐ 2020, 18:43

 75. Спасибо за совет
  Alexander McQueen Spring 2012

  Аутор RolandTript — 27 ÐÐ 2020, 20:00

 76. Спасибо за совет
  самоделки

  Аутор AaronNak — 27 ÐÐ 2020, 21:15

 77. Всем привет
  НОУТБУКИ

  Аутор LelandWhoda — 27 ÐÐ 2020, 22:34

 78. Спасибо за совет
  порноактриса биография
  Знаменитости ню
  nano bikinis

  Аутор WarrenAlava — 28 ÐÐ 2020, 00:59

 79. Спасибо за совет
  Красивые груди

  Аутор RichardKal — 28 ÐÐ 2020, 02:12

 80. Спасибо за совет
  gatas

  Аутор Robertskare — 28 ÐÐ 2020, 03:21

 81. Спасибо за совет!
  работа в интернете отзывы

  Аутор JamesNer — 28 ÐÐ 2020, 04:29

 82. Спасибо за совет!
  РЕТРО ЭРОТИКА

  Аутор Marvinpes — 28 ÐÐ 2020, 05:42

 83. Спасибо за совет
  МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА — ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

  Аутор Earlelor — 09 ÐÐ 2020, 12:17

 84. Спасибо за совет
  ВИДЕООБЗОР СЕКС ИГРУШЕК

  Аутор Kennethzomma — 09 ÐÐ 2020, 14:16

 85. Спасибо за совет
  Тест: Какая карта памяти MicroSD
  солнечная батарея для дачи
  НОВОСТИ АВТОПРОМА
  НОУТБУКИ

  Аутор Thomascrego — 09 ÐÐ 2020, 16:37

 86. Спасибо за совет!
  БИОТЕХНОЛОГИИ

  Аутор RodneyBruby — 09 ÐÐ 2020, 17:45

 87. Спасибо за совет!
  Как почистить селедку быстро и без костей. Как разделать селёдку

  Аутор Justinbaity — 09 ÐÐ 2020, 18:54

 88. Спасибо за совет светодиодная солнечная батарея

  Аутор JasonTop — 09 ÐÐ 2020, 20:02

 89. Спасибо за совет!
  Musa do Brasileirao

  Аутор Jamesprobe — 09 ÐÐ 2020, 21:09

 90. Спасибо за совет
  курсы нлп

  Аутор NestorNub — 09 ÐÐ 2020, 22:16

 91. Спасибо за совет
  Компьютер месяца
  Тест роботов-пылесосов
  МЕДИЦИНА
  Как поменять жесткий диск

  Аутор Timothyovabs — 09 ÐÐ 2020, 23:26

 92. Спасибо за совет
  КРАСИВОЕ БЕЛЬЁ
  brasileirao FTV
  топ порноактрис
  sexy

  Аутор StuartNound — 10 ÐÐ 2020, 00:35

 93. Спасибо ща совет
  материнская плата gigabyte ga

  Аутор RicardoTok — 10 ÐÐ 2020, 01:42

 94. Аутор CharlesSCalt — 10 ÐÐ 2020, 02:55

 95. Спасибо за совет
  металлоискатель для золота

  Аутор JamesWaw — 10 ÐÐ 2020, 04:12

 96. Спасибо за совет
  видео уроки фотошопа

  Аутор KevinCaw — 10 ÐÐ 2020, 05:22

 97. Спасибо за совет
  лучшие металлоискатели

  Аутор Careymem — 10 ÐÐ 2020, 06:34

 98. sheer bikini
  порноактрисы с большими
  gostosas
  CONTEST

  Аутор MatthewMuh — 10 ÐÐ 2020, 07:44

 99. Спасибо за совет
  сделай сам

  Аутор WillardNop — 10 ÐÐ 2020, 08:55

 100. Спасибо за совет
  секс игрушки видео

  Аутор JamesDet — 10 ÐÐ 2020, 10:05

 101. Спасибо за совет
  АРБИТРАЖ ТРАФИКА

  Аутор GregoryHic — 10 ÐÐ 2020, 11:14

 102. Спасибо за совет
  style

  Аутор Samuelbeefe — 10 ÐÐ 2020, 12:23

 103. Спасибо за совет
  Голые актрисы

  Аутор RolandTript — 10 ÐÐ 2020, 13:34

 104. Спасибо за совет
  идеи для самоделок из пвх труб

  Аутор AaronNak — 10 ÐÐ 2020, 14:47

 105. Всем привет
  НОВОСТИ

  Аутор LelandWhoda — 10 ÐÐ 2020, 15:58

 106. Спасибо за совет
  чешские порноактрисы
  Sexy girls models
  Mini bikini

  Аутор WarrenAlava — 10 ÐÐ 2020, 18:22

 107. Спасибо за совет
  Красивые груди

  Аутор RichardKal — 10 ÐÐ 2020, 19:37

 108. Спасибо за совет
  Video Musa do Brasill

  Аутор Robertskare — 10 ÐÐ 2020, 20:47

 109. Спасибо за совет!
  работа интернет обман

  Аутор JamesNer — 10 ÐÐ 2020, 21:55

 110. Спасибо за совет все нашлось тут!
  https://www.youtube.com/watch?v=XlgfYB8U1fo
  ПСИХОЛОГИЯ И ПРОФАЙЛИНГ

  Аутор DavidDom — 19 ÐÐ 2020, 20:41

 111. Спасибо за совет все нашлось тут!
  bea flora

  Аутор DavidDom — 21 ÐÐ 2020, 19:54

 112. Спасибо за совет
  SEX TOYS
  как зделать секс игрушку из перчатки инструкция в картинках

  Аутор Kennethzomma — 21 ÐÐ 2020, 22:52

 113. Спасибо за совет
  социальная инженерия
  счастливые отношения

  Аутор MichaelFrumn — 22 ÐÐ 2020, 00:16

 114. Спасибо за совет!
  Представлены предсерийные электрические Газели NN

  Аутор RodneyBruby — 22 ÐÐ 2020, 03:05

 115. Спасибо за совет!
  Нереально крутая самоделка из ОБЫЧНОГО ВЕДРА! Сделай и себе простое и полезное приспособление

  Аутор Justinbaity — 22 ÐÐ 2020, 04:32

 116. Спасибо за совет светильник на солнечных батареях
  Как работает NE555

  Аутор JasonTop — 22 ÐÐ 2020, 05:57

 117. Спасибо за совет
  Любовь и Страсть в сексуальных отношениях. День секса. Психология отношений в паре.

  Аутор NestorNub — 22 ÐÐ 2020, 08:28

 118. Спасибо за совет
  AMD
  ремонт дисплея
  НОВОСТИ АВТОПРОМА
  Лучшие игры для PS
  Профессиональный ремонт ноутбука. Ремонт платы навесным монтажом.

  Аутор Timothyovabs — 22 ÐÐ 2020, 09:34

 119. Спасибо за совет
  ruski erotika
  красивая эротика
  русская эротика

  Аутор StuartNound — 22 ÐÐ 2020, 10:38

 120. Спасибо ща совет
  материнская плата msi
  фильмы арт хаус эротика

  Аутор RicardoTok — 22 ÐÐ 2020, 11:43

 121. Спасибо за совет
  Ищем Клад с дядей Лёшей

  Аутор JamesWaw — 22 ÐÐ 2020, 13:52

 122. Спасибо за совет
  обработка в фотошопе уроки

  Аутор KevinCaw — 22 ÐÐ 2020, 17:59

 123. Спасибо за совет
  самый совершенный кладоискатель
  металлоискатели видео

  Аутор Careymem — 22 ÐÐ 2020, 18:58

 124. Спасибо за совет!
  denise milani protrude
  denise milani busty
  mikro bikini

  Аутор MatthewMuh — 22 ÐÐ 2020, 20:01

 125. Спасибо за совет
  orange состояние счета
  идеи для самоделок из пвх труб

  Аутор WillardNop — 22 ÐÐ 2020, 21:05

 126. Спасибо за совет
  мастурбатор для мужчин своими руками
  секс игрушки для женщин

  Аутор JamesDet — 22 ÐÐ 2020, 22:07

 127. Спасибо за совет
  115-ФЗ
  КЛОАКИНГ

  Аутор GregoryHic — 22 ÐÐ 2020, 23:06

 128. Спасибо за совет
  SImodel
  BarraccaChick

  Аутор Samuelbeefe — 23 ÐÐ 2020, 00:05

 129. Спасибо за совет
  тарзан и наташа королева скандальные фото
  мария горбань слив 2020
  пегова голая

  Аутор RolandTript — 23 ÐÐ 2020, 01:06

 130. Спасибо за совет
  АВТО-Лайфхаки. Полезные хитрости и Советы для автомобилистов
  самоделки

  Аутор AaronNak — 23 ÐÐ 2020, 02:03

 131. Всем привет
  Watch Dogs on Intel Pentium G3420
  СТАЦИОНАРНЫЕ ПК

  Аутор LelandWhoda — 23 ÐÐ 2020, 03:03

 132. Спасибо за совет
  тиффани тайлер порно актриса параметры
  порно фильм нимфаманьяк
  roxy bell биография

  Аутор WarrenAlava — 23 ÐÐ 2020, 05:06

 133. Спасибо за совет
  голая анджелина джоли
  голые в клипах
  кейт бекинсейл голые фото
  маленький человек в мире
  мария горбань голая
  кристина коц-готлиб без трусов

  Аутор RichardKal — 23 ÐÐ 2020, 06:07

 134. Спасибо за совет
  www.fotos das musas do brasileirao 2016
  Video Musa do Brasill

  Аутор Robertskare — 23 ÐÐ 2020, 07:09

 135. Спасибо за совет!
  Типы Соответствия Adwords
  работа в интернет магазине

  Аутор JamesNer — 23 ÐÐ 2020, 08:10

 136. Спасибо за совет!
  эротические ролики
  ФИЛЬМЫ XXX С ПЕРЕВОДОМ

  Аутор Marvinpes — 23 ÐÐ 2020, 09:13

 137. Спасибо за совет все нашлось тут!
  мокрый вили

  Аутор DavidDom — 06 ÐÐ 2021, 06:56

 138. Спасибо за совет
  ОБ АНОНИМНОСТИ В СЕТИ И ПРОЧЕЕ

  Аутор Earlelor — 06 ÐÐ 2021, 08:06

 139. Спасибо за совет
  БЛОГ ПРО СЕКС
  игрушка из перчатки для мужчин

  Аутор Kennethzomma — 06 ÐÐ 2021, 09:17

 140. Perfect update of captcha regignizing software "XEvil 5.0":
  Captcha solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Steam,
  and more than 12000 another subtypes of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.
  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
  FREE DEMO AVAILABLE!
  Good luck ;)
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! :)
  XEvil.Net

  Аутор masha.tixonovvaKa11 — 06 ÐÐ 2021, 09:50

 141. Спасибо за совет
  технологии социальной инженерии
  психология

  Аутор MichaelFrumn — 06 ÐÐ 2021, 10:31

 142. Спасибо за совет
  Как поменять жесткий диск в PS4
  про хайтек
  солнечные батареи для частного дома
  ГМО
  ЖЕЛЕЗО

  Аутор Thomascrego — 06 ÐÐ 2021, 11:45

 143. Спасибо за совет!
  Новая Skoda Octavia: цены в России и пока только один мотор

  Аутор RodneyBruby — 06 ÐÐ 2021, 13:07

 144. Спасибо за совет
  светодиодная солнечная батарея
  Как работает ТРАНЗИСТОР Реально

  Аутор JasonTop — 06 ÐÐ 2021, 17:36

 145. Спасибо за совет!
  juliana grandi
  brazilian araujo
  nega gostosa

  Аутор Charlesdrura — 06 ÐÐ 2021, 18:48

 146. Спасибо за совет
  поведение профайлингу
  Патологическая РЕВНОСТЬ Причины ревности Как перестать ревновать? Психология отношений

  Аутор NestorNub — 06 ÐÐ 2021, 20:08

 147. Спасибо за совет
  обзор фотоаппарата
  ремонт дисплея
  БИОТЕХНОЛОГИИ
  Тест обзор видеорегистратора
  Ремонт раритетного ноутбука HP Compaq nx6310 Часть2

  Аутор Timothyovabs — 06 ÐÐ 2021, 21:31

 148. Спасибо за совет
  развратницы
  rebecca wild forum
  эротические ретро фильмы

  Аутор StuartNound — 06 ÐÐ 2021, 22:44

 149. Спасибо ща совет
  материнская плата asus
  heccrfz hjnbrf

  Аутор RicardoTok — 07 ÐÐ 2021, 00:00

 150. Спасибо за совет!
  порно рассказ ольга в лифте
  порно расказы про молодых иодиноких мама

  Аутор CharlesSCalt — 07 ÐÐ 2021, 01:17

 151. Спасибо за совет
  поиск монет и кладов в оврагах
  металлоискатель бу

  Аутор Careymem — 07 ÐÐ 2021, 04:58

 152. Спасибо за совет!
  minibikini
  holly wolf et cj sparxx sex
  faye lorenzo sex scandal

  Аутор MatthewMuh — 07 ÐÐ 2021, 06:12

 153. Спасибо за совет
  allegro как продавать
  самоделки

  Аутор WillardNop — 07 ÐÐ 2021, 07:22

 154. Спасибо за совет
  сексуальнi пирчатки 18
  секс игрушки для женщин

  Аутор JamesDet — 07 ÐÐ 2021, 08:33

 155. Спасибо за совет
  style
  Glamour models

  Аутор Samuelbeefe — 07 ÐÐ 2021, 10:58

 156. Спасибо за совет
  golaia karolina sevastianova
  голая алла довлатова
  карина зверева порно видео

  Аутор RolandTript — 07 ÐÐ 2021, 12:11

 157. Всем привет
  World of Tanks on Intel Pentium G3420
  НОУТБУКИ

  Аутор LelandWhoda — 07 ÐÐ 2021, 14:36

 158. Спасибо за совет
  каталог порно актрисы 1988 г о
  max 8 the fugitive 1994 porn video
  irini little hellcat pictures

  Аутор WarrenAlava — 07 ÐÐ 2021, 17:08

 159. Спасибо за совет
  актриса екатерина климова голая
  катя самбука в чулках
  девушки в стиле ню
  голая эмилия кларк попа
  личный номер семкина в бассейне
  самые сексуалне клипы ини

  Аутор RichardKal — 07 ÐÐ 2021, 18:25

 160. Спасибо за совет
  www.fotos das candidatas a musa do brasileirao 2014
  mulher bonita

  Аутор Robertskare — 07 ÐÐ 2021, 19:44

 161. Спасибо за совет!
  11 лекция — Для чего нужна контекстная реклама, когда она дает результат, а когда нет
  удаленная работа в интернете

  Аутор JamesNer — 07 ÐÐ 2021, 20:56

 162. Спасибо за совет!
  фильмы эротика
  РЕТРО ЭРОТИКА

  Аутор Marvinpes — 07 ÐÐ 2021, 22:08

 163. Спасибо за совет все нашлось тут!
  a3bikini

  Аутор DavidDom — 20 ÐÐ 2021, 07:17

 164. Спасибо за совет
  АРБИТРАЖ ТРАФИКА

  Аутор Earlelor — 20 ÐÐ 2021, 08:19

 165. Спасибо за совет
  КИТАЙ
  изготовление сексмашин в домашних условиях

  Аутор Kennethzomma — 20 ÐÐ 2021, 09:26

 166. Спасибо за совет
  профайлинг обучение
  саморазвитие

  Аутор MichaelFrumn — 20 ÐÐ 2021, 10:33

 167. Спасибо за совет
  ремонт дисплея
  review
  комплект солнечных батарей для дома
  МЕДИЦИНА
  Тест — обзор

  Аутор Thomascrego — 20 ÐÐ 2021, 11:40

 168. Спасибо за совет!
  Peugeot Partner российской сборки скоро выйдет на наш рынок

  Аутор RodneyBruby — 20 ÐÐ 2021, 12:47

 169. Спасибо за совет!
  Крутая идея для самоделки из ОБЫЧНОГО CD DVD ДИСКА. КАК СДЕЛАТЬ СЮРИКЕН ИЗ ДИСКА

  Аутор Justinbaity — 20 ÐÐ 2021, 13:54

 170. Спасибо за совет фонари на солнечных батареях
  Лабораторный блок питания своими руками

  Аутор JasonTop — 20 ÐÐ 2021, 15:03

 171. Спасибо за совет!
  marianna rosas sexy
  gilliane bonheur

  Аутор Charlesdrura — 20 ÐÐ 2021, 16:13

 172. Спасибо за совет
  нлп в психологи
  Муж на мне экономит Про Отношения между мужчиной и женщиной Психология отношений

  Аутор NestorNub — 20 ÐÐ 2021, 17:19

 173. Спасибо за совет
  Ремонт файлов Adobe Photoshop PSD / PDD
  Ремонт смартфона
  ГМО
  Лучшие бесплатные игры
  Ремонт ноутбука Toshiba Satellite L300

  Аутор Timothyovabs — 20 ÐÐ 2021, 18:24

 174. Спасибо за совет
  бритни амбер порно
  клипы без цензуры
  howard stern on demand sunny and joanna full

  Аутор StuartNound — 20 ÐÐ 2021, 19:32

 175. Спасибо ща совет
  подключение материнской платы
  howard stern on demand sunny and joanna full

  Аутор RicardoTok — 20 ÐÐ 2021, 20:37

 176. Спасибо за совет!
  эротика рассказы как мама баловала 4 летнего ребенка
  www.inzest ero porno rasskazy.com

  Аутор CharlesSCalt — 20 ÐÐ 2021, 21:39

 177. Спасибо за совет
  Metal Detecting Russia WW2

  Аутор JamesWaw — 20 ÐÐ 2021, 22:42

 178. Спасибо за совет
  фотошоп онлайн
  уроки фотошопа cs6

  Аутор KevinCaw — 20 ÐÐ 2021, 23:43

 179. Спасибо за совет
  металлоискательв москве

  Аутор Careymem — 21 ÐÐ 2021, 00:44

 180. Спасибо за совет!
  denise milani big bear photoset
  eotic lingerie bikni babes
  mikro mini bikiniler sns

  Аутор MatthewMuh — 21 ÐÐ 2021, 01:46

 181. Спасибо за совет
  allegro как продавать
  как самому сделать

  Аутор WillardNop — 21 ÐÐ 2021, 02:48

 182. Спасибо за совет
  самодельная фак машина
  секс игрушки для взрослых

  Аутор JamesDet — 21 ÐÐ 2021, 03:48

 183. Спасибо за совет
  Огненная Настройка google adwords ?? Арбитраж Трафика в Гугл Адвордс ?? Adwords Digital Marketing
  EMAIL MARKETING

  Аутор GregoryHic — 21 ÐÐ 2021, 04:47

 184. Спасибо за совет
  MiamiSwim
  FASHION TV

  Аутор Samuelbeefe — 21 ÐÐ 2021, 05:49

 185. Спасибо за совет
  фото голой любовь аксёнова
  карина зверева слитые фото
  фото жопы вали корнавал

  Аутор RolandTript — 21 ÐÐ 2021, 06:51

 186. Спасибо за совет
  ЕЩЁ Нереально крутая самоделка из ОБЫЧНОЙ БОЛГАРКИ / Сделай и себе это простое приспособление
  Creates DIY

  Аутор AaronNak — 21 ÐÐ 2021, 07:52

 187. Всем привет
  GTA 5 on Intel Pentium G3420
  SSD

  Аутор LelandWhoda — 21 ÐÐ 2021, 08:55

 188. Спасибо за совет
  шатски анна порноактриса
  порно модель изабелла кристин видео
  лейла намазова-баранова

  Аутор WarrenAlava — 21 ÐÐ 2021, 11:06

 189. Спасибо за совет
  ксения новикова откровенные фото
  пенелопа крус
  голі в чулках
  кейт бекинсейл голые фото
  ira.medvedeva.golaa
  меседа багаудинова плейбой

  Аутор RichardKal — 21 ÐÐ 2021, 12:11

 190. Спасибо за совет
  www.fotos das candidatas a musa do brasileirao 2014
  bonita

  Аутор Robertskare — 21 ÐÐ 2021, 13:18

 191. Спасибо за совет!
  СМИ: Китайцам с плохой «цифровой кармой» отказывают в продаже авиа и ж/д билетов
  работа в интернете без вложений

  Аутор JamesNer — 21 ÐÐ 2021, 14:26

 192. Спасибо за совет!
  кино эротика бесплатно
  РЕТРО ЭРОТИКА

  Аутор Marvinpes — 21 ÐÐ 2021, 15:33

 193. Спасибо за совет все нашлось тут!
  технические требования по оформлению паспорта гражданина рф

  Аутор DavidDom — 28 ÐÐ 2021, 11:08

 194. Спасибо за совет
  АРБИТРАЖ ТРАФИКА

  Аутор Earlelor — 28 ÐÐ 2021, 12:25

 195. Спасибо за совет
  МАСТУРБАТОР
  секс игрушка своими руками для парней

  Аутор Kennethzomma — 28 ÐÐ 2021, 13:44

 196. Спасибо за совет
  методы социальной инженерии
  психология личности

  Аутор MichaelFrumn — 28 ÐÐ 2021, 15:04

 197. Спасибо за совет
  ремонт дисплея
  AMD
  светильник на солнечных батареях
  МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ИИ
  Обзор игр

  Аутор Thomascrego — 28 ÐÐ 2021, 16:23

 198. Спасибо за совет все нашлось тут!
  японская переправа через реку

  Аутор DavidDom — 31 ÐÐ 2021, 13:32

 199. Спасибо за совет
  ОБ АНОНИМНОСТИ В СЕТИ И ПРОЧЕЕ

  Аутор Earlelor — 31 ÐÐ 2021, 14:44

 200. Спасибо за совет
  ВИДЕО
  самодельный фалоимитатор

  Аутор Kennethzomma — 31 ÐÐ 2021, 16:01


Додај коментар

Додај коментар

Запамти ме

Powered by blog.rs