Desna Misao

05 ÐÐ, 2010

Декларација о потреби престанка окупације Републике Српске Крајине

Generalna — Аутор desnamisao @ 14:12

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, на ванредном заседању одржаном у Београду дана 04.08 2010. године, полазећи од:

- историјског државног права крајишког народа које почива на елементима државотворности у Војној крајини из 1471. године, Аустрији од 1630. године, Аустро-Угарској од 1867.године, слободно израженој вољи српског народа да као слободан, равноправан и конститутиван народ приступи Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца 1918.године, односно Краљевини Југославији,

- немерљивог доприноса антифашистичкој борби крајишког народа у току Другог светског рата, када је на заседању ЗАВНОХ-а у Топуском усвојена резолуција којом је Србима установљен и зајамчен суверени и државотворни статус у новој федералној јединици, која је била у саставу федералне Југославије,

- одредаба Устава Социјалистичке Републике Хрватске из 1947. 1963. и 1974. године, које су гарантовале српском народу право на конститутивност, државотворност, равноправност, самопредељење, са правом на отцепљење,

- Декларације о аутономији и државотворности српског народа Сабора у Србу 25. јула 1990. године,

- слободног и демократског изјашњавања на референдуму, одржаном дана 12.маја 1991. године, када је 98% Срба подржало издвајање из федералне јединице Хрватске и изјаснило се о остајању у Југославији, са онима који желе да остану у дотадашњој заједничкој држави,

- историјске Одлуке о конституисању Републике Српске Крајине, од 19.12 1991. године,

- одредаба Резолуције 743 Савета Безбедности УН из децембра 1991. године, којим се успоставља посебан међународноправни статус на простору РСК, и прећутно признаје фактичко постојање и конституисање државне власти српског народа у РСК,

- почињених ратних злочина и етничког чишћења од стране хрватских оружаних снага, у деловима РСК у току 1992-1993. године, а односе се на Миљевачки плато, Равне Котаре и Медачки џеп,

- окупације Републике Српске Крајине, у августу 1995. године, геноцидним методама, уз свесрдну логистичку подршку НАТО снага и политичку помоћ САД и ЕУ, чиме су повређене одредбе Резолуције бр.260 А, Генералне скупштине ОУН од 09. децембра 1948.године и њене Конвенције о спречавању и кажњавању злочина геноцида,

- прећутног прикривања ратног злочина геноцида и етничког чишћења и онемогућавања отклањања последица овог злочина,

- грубог кршења одредаба члана 2. тачка 4.Повеље Организације Уједињених нација која позива све чланице да се у међународним односима уздржавају од претње силом или употребе силе против територијалног интегритета или политичке независности било које државе,

- грубог кршења националних закона, која чине државни органи Републике Хрватске, у поступку повратка Срба и њихових националних, имовинских и социјалних права, чиме се повређују одредбе Универзалне декларације о људским правима и слободама и Европске повеље о људским правима,

- игнорисање писане Декларације о ситуацији Срба протераних из РСК / подручје под заштитом УН / и Републике Хрватске, у периоду од 1990-1995. године, број: 374. доц.10819. од 26. јануара 2006. године, Парламентарне скупштине Савета Европе,


д о н о с и:

Д Е К Л А Р А Ц И Ј У

О ПОТРЕБИ ПРЕСТАНКА ОКУПАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КРАЈИНЕ КАО СУБЈЕКТА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА И ПРАВА НА ДРЖАВОТВОРНОСТ СРПСКОГ НАРОДА

I

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, полазећи од историјског и етничког прва српског народа, настале на основама историјског српског државног права, овом декларацијом потврђује историјско правни континуитет Републике Српске Крајине и територијалну независност од међународно признате Републике Хрватске, уважавајући референдумско изјашњавање српског народа, одржаног дана 12.05 1991. године, о издвајању из заједничке државе, потврђујући континуитет са Одлуком о формирању и конституисању Републике Српске Крајине из 1991. године, уважавајући одредбе међународног права које позивају чланице ОУН, да се уздржавају од употребе силе, констатујући флагрантно кршење норми међународног права, ратним злочином геноцида и етничким чишћењем РСК, којим је у периоду од 1990-1995. године, убијено 7.000, а рањено 15.000 Срба.Србима је одузета сва покретна и непокретна имовине, онемогућен им повратак и ускраћена стечена и остала имовинска и социјална права.

II

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, овом Декларацијом, обавештава ОУН, друге субјекте међународног права и међународну јавност, да ће убудуће предузимати све државно-правне акте у складу са Повељом ОУН и другим актима међународног права, сходно датим међународним околностима.
III

Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, позива све субјекте међународног права, да изврше притисак на државне органе Републике Хрватске у циљу отклањања последица ратног злочина геноцида и етничког чишћења, повратка националних, имовинских и стечених права и правично обештећење за одузету и уништену покретну и непокретну имовину, бесплатну поделу акција, исплату неизмирених пензија и повратак других права,

IV
Скупштина Републике Српске Крајине у прогонству, захтева да се обнови око 3.000 споменика, који су подигнути као вид захвалности за учешће у антифашистичкој борби српског народа, а које су порушиле хрватске оружане снаге,

У

 Београду: 04.08 2010. године 


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Рајко Лежајић


Коментари

  1. Драги пријатељи!
    Подржавам оно што сте написали, и надам се да имате воље, а изнаће се начини, да макар део и реализујете!

    Аутор Горан — 06 ÐÐ 2010, 11:43


Додај коментар

Додај коментар

Запамти ме

Powered by blog.rs